This section contains the list of our retailers, who are all, without exception, authorised to take care of your item.

Authorised Retailers in Kyoto

Daimaru Kyoto
6F Jewelry/Watch salon, 79-Banchi, Nishimachi, Tachiuri, Nishiiru, Takakura, Shijodori,
Shimogyo-ku, Kyoto-shi
600-8511
Kyoto
Japan
Kyoto Takashimaya
5F Watch/Jewelrysalon, 52, Nishiiru Shincho, Kawatamachi, Shiyodori
Shimogyo-ku, Kyoto-shi
600-8520
Kyoto
Japan